Hãng Sản Xuất

Yuriecchi/Daydreamers

Yuriecchi, một nhà sản xuất đồng tính nữ được thành lập bởi ba nhãn hiệu không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác: 0% Lies Serious Lesbian, Super Extreme! Hardcore Lesbian, Maniac Fetish Licking Lesbian.
Hiện chưa có phim của hãng sản xuất này